Preemployment Low-Grade - The Summer That Eats Like A Meal.

Störst går först

Vilka utav de ledaregenskaper är det du värdesätter mest hos din chef, och vilka är det du saknar? Jag tror nog att de flesta utav oss lätt kan finna de egenskaper som ens chef saknar, men när det kommer till att hitta de goda kvalitéerna så får man nog tänka till lite. Hur kommer det sig att det är så, och inte tvärtom? Att man istället för de negativa sidorna kan se de positiva hos folk. Är det inte för att vi lever i ett väldigt tävlingsinriktat samhälle? Sedan barnsben så får man höra att det är helt okej att trampa över andra för att ta sig vidare då det ändå är den starkaste som överlever. Vad hände egentligen med moral, etik och empati?