Preemployment Low-Grade - The Summer That Eats Like A Meal.

personal stockholm

Det finns många olika anställningsformer. En av dem är bemanning. Det finns mycket personal i Stockholm och det behövs också mycket personal där, eftersom det är en stor stad. En del personal arbetar som timanställd, annan personal är fast anställd och ytterligare andra är projektanställda. Uthyrningspersonalen i fråga arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut dem på längre eller kortare uppdrag. Bemanningsföretag är oftast branschspecifika, t ex inom nischer som logistik, produktion, distribution och varuplock.